rss
رساله معماری در تمامی موضوعات
جهت دریافت چکیده ایمیل خود به همراه موضوع مد نظرتان را ارسال کنید!


(0) نظر | برچسب ها : دانلود رساله معماری
دانلود رساله کامل مجموعه مسکونی | رساله مجموعه مسکونی


چکیده دانلود رساله کامل مجموعه مسکونی :
مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است، فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسائیهایی که در زیر ساختهای اقتصادی این کشورها وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهر نشین از سویی دیگر تامین سرپناه در این کشور ها را به شکلی پیچیده و چند بعدی در آورده است.
مسلماً برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین، سرمایه، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی زیادی نیاز است، بلکه داشتن یک نظام برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن و سایر بخشها و بین اجزا به وجود آورنده مسکن (زمین، مصالح ساختمانی و …) با تاسیسات زیر بنایی، تسهیلات عمومی، خدمات اجتماعی، سیستم حمل و نقل و … از طرف دیگر ضرورتی محض است.

...


(0) نظر | برچسب ها : پروژه معمار, دانلود رساله کامل مجموعه مسکونی, دانلود رساله مجموعه مسکونی, دانلود رساله معماری, رساله طراحی مجموعه مسکونی, رساله کامل مجموعه مسکونی, رساله مجموعه مسکونی, رساله مسکونی, رساله معماری, مطالعات طراحی مجموعه مسکونی, مطالعات مجموعه مسکونی.
چکیده

از زمانی که انسانها با هم بودن را تجربه نمودند و اجتماع را به وجود اوردند نیاز به نیرویی برای کنترل اجتماع را احساس کردند.
با گسترش جوامع انسانی و پیدایش شهر روشهای متفاوتی برای اداره ی شهرها بکار گرفته شده است. روشی که در هر جامعه استفاده میشود بیانکر رابطه ی مردم و حکومت است. در حکومت های استبدادی مردم کنار گذاشته میشوند و در جوامع دموکراتیک مشارکت را تجربه میکنند.
گسترش شهر نشینی و به دنبال ان مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبرد ها و چاره های سودمند برای بهتر ساختن محیط زندگی شهروندان را ضروریساخته است.محیطی که از خانه شروع میشود و به همراه شهروندان به نقاط مختلفشهر سفر می کند و آن را فرا می گیرد.

...


(0) نظر | برچسب ها : دانلود رساله ساختمان شهرداری, دانلود رساله شهرداری, رساله اماده شهرداری, رساله شهرداری, رساله طراحی شهرداری, طراحی ساختمان شهرداری, مطالعات شهرداری, مطالعات طراحی شهرداری.
(0) نظر | برچسب ها :
(0) نظر | برچسب ها :
(0) نظر | برچسب ها :
X